Beredskapsplaner

Hensikt:
Hensikten med en beredskapsplan skal være å lage et godt arbeidsdokument som skal legge grunnlaget for god krisehåndtering når den uønskede hendelsen inntreffer. En beredskapsplan skal ikke bare være en «hva gjør vi nå-plan», men også være et verktøy til å utvikle en proaktiv beredskapskultur som fører til god samhandling når krisen er der.

Innhold:
Vi har forskjellige maler og eksempler som kan presenteres slik at vi sammen med kunden kan finne frem til det beste formatet. I dag er det en tendens til at man ønsker enkle planer basert på tiltakskort (funksjon og scenario) fremfor tradisjonelle plandokumenter. Tiltakskortene er dessuten egnet for bruk på PDA, nettbrett osv.
Det er viktig å kartlegge hvilke ressurser virksomheten har til å gjennomføre planen. På kommunikasjonssiden er det f.eks ofte, selv i store virksomheter, bare en kommunikasjonsansvarlig og sentralbord og resepsjon til å ivareta kommunikasjonsutfordringene. Da blir det viktig å definere hvilke andre som skal ha oppgaver, dvs kunne uttale seg til media, utarbeide pressemeldinger, overvåke mediebildet, orientere ansatte, kontakt mot nødetater osv. I tillegg er det viktig med klare instrukser om hvilke roller sentralbord og resepsjon skal kunne ha i informasjonsarbeidet.

Hva kan vi tilby:
Våre rådgivere har spisskompetanse og bred erfaring i å levere gode og anvendelige beredskapsplaner tilpasset den enkelte virksomhet. Kontakt oss for mer informasjon og eventuelle eksempler på beredskapsplaner og tiltakskort.