• Beredskapsøvelse

  politiet aksjonerer

 • Sikkerhet,

  beredskap og kriseledelse

 • Industrivern

  håndterer skadet person

 • Sikkerhet,

  beredskap og kriseledelse

 • Planlegger

  organisering av ressurser

 • Planlegging

  av markørspill før øvelse

Som sikkerhetsansvarlig for en stor havn med høy aktivitet er jeg avhengig av en medspiller som kan stille støttende og profesjonelt opp på kort varsel. Støtten og profesjonaliteten har vi i Nordic Crisis management.
Arvid Børre Nygaard, Sikkerhetsansvarlig, Stavanger Havn IKS
I Kristiansand Havn KF er vi avhengig av kvalitetssikrede rutiner innen havnesikring. Krisehåndtering med gode og funksjonelle verktøy er høyt prioritert i havnen og levert av Nordic Crisis Management AS. De har gjennom mange år har vært våre gode rådgivere som RSO. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet.
Thomas Granfeldt, Asst. Port Director / COO, Kristiansand Havn KF
Nexans Norway stiller store krav til sikkerhet og beredskap, og sikker arbeidsplass krever høy grad av engasjement innenfor begge disse to områdene. Nordic Crisis Management har i en årrekke bidratt med sin ekspertise innenfor sikkerhet, beredskap, ISPS og ved gjennomføring av øvelser. Deres bidrag har utvilsomt bidratt til å øke Nexans Norway’s kompetanse på sikkerhet og beredskap.
Are Lydersen, sikkerhetssjef Nexans Norway