Om oss

Nordic Crisis Management AS er en ledende aktør i Norden innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.

Vi gjør kundene robuste slik at kriser unngås. Dersom krisen likevel inntreffer, skal den håndteres slik at den ikke truer virksomhetens omdømme og markedsposisjon. Et godt planverk og håndtering av en krise kan gjøre at man kommer styrket ut av en kritisk hendelsen.

Våre ansatte har både universitetsutdannelse og operativ erfaring. Dette befatter universitetsutdanning på bachelor- og masternivå, samt bakgrunn fra politiet, forsvaret, brannvesenet, maritim virksomhet og luftfart. Vi har bred erfaring og kompetanse innen sikkerhet, kriseledelse og beredskap.

Gjennom rådgivning, kursvirksomhet og øvelser styrker vi kundenes evne til å håndtere beredskaps- og krisesituasjoner.