ISPS - Sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner

Hensikt:
Hensikten med sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner er å kartlegge sårbare områder som kan bli utsatt for sabotasje eller angrep, og lage en plan for hvordan man skal opptre i en krise. For havneanlegg stiller i tillegg Kystverket krav om ny sårbarhetsvurdering hvert 5. år eller ved større endringer.

Hva kan vi tilby:
Nordic Crisis Management AS er godkjent av Kystverket som en Recognized Security Organization (RSO) og har lang erfaring med utarbeidelse av myndighetspålagte sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for havner og havneanlegg. Vi har vært en aktør i markedet siden ISPS-koden kom til Norge i 2004 og vår kundeportefølje består blant annet av flere av de største havnene i landet. 
Ønsker du en robust rådgiver innen havnesikring, kontakt oss.