Risikodialog

«Risikodialogen speiler et godt bilde av trusselen man kan stå ovenfor»

Hensikt:
Hensikten med risikodialogen er å på en effektiv måte identifisere svake/sårbare sider som kan utvikle seg til alvorlige hendelser og kriser.  

Innhold:
Begrepet risiko defineres gjerne som forholdet mellom sannsynlighet og konsekvens. Ved hjelp av enkle spørsmål er vi primært ute etter scenarier der det både må være noe grad av sannsynlighet og samtidig alvorlige konsekvenser.
En alvorlig hendelse eller krise kan enten oppstå akutt eller den kan utvikle seg over tid. Det kan også tenkes at en krise kan starte som en hendelse, for eksempel en ulykke, for senere å utvikle seg til en omdømmekrise.
Vi benytter både spørreundersøkelse og intervjuer for å gjennomføre risikodialogen.
Etter at risikodialogen er gjennomført utarbeider vi et risikodokument. Dokumentet skal oppsummere intervjuene, omfatte vår vurdering av svake/sårbare sider hos kunden og munne ut i en anbefaling om risikoreduserende tiltak. I og med at metoden for risikodialog er relativt generell, kan det også være aktuelt å anbefale en videre fordypning for et eller flere funn eller scenarioer.

Hva kan vi tilby:
Risikodialog er et rimeligere og enklere verktøy for å kartlegge sårbarheter når man ikke er pålagt eller av andre grunner må gjennomføre ROS-analyse. Nordic Crisis management AS, med sine kompetente og erfarne rådgivere, har mye erfaring med gjennomføring av risikodialog.

Kontakt oss for mer informasjon og eventuelt et uforpliktende tilbud.