Kontinuitetsplaner

Hensikt:
Kontinuitetsplan skal beskrive de alternative rutinene virksomheten må følge når en kritisk situasjon har oppstått.

Innhold:
Normalt dekker disse rutinene de mest kritiske forretningsfunksjonene i virksomheten.
Hensikten med en kontinuitetsplan er å være forberedt på å håndtere avbrudd i virksomhetens operasjoner eller produksjon, minimere skader som forårsakes av driftsstans samt sørge for at bedriftens kritiske prosesser og funksjoner ikke rammes over tid og raskt kan normaliseres ved nede tid. 

Hva kan vi tilby:
Vi har kompetanse og erfaring på utarbeidelse av denne typen planverk så ta gjerne forbindelse med oss for mer informasjon og eventuelle avklaringer.