Table-Top

Formål: Formålet er å øve en del av en sikringsorganisasjon på et eller flere områder hvor man finner svakheter eller mangler.
Hvem er øvelsen egnet for?: Ledergrupper, avdelinger el.
Innhold: Øvelsen fokus på et eller flere øvingsmomenter, og ledes av 1-2 rådgivere med bruk av et dynamisk scenario satt opp i en PowerPoint presentasjon.
Varighet: 2-4 timer.