Simuleringsøvelse

Formål: formålet med øvelsen er å trene deler av en sikringsorganisasjon på et eller flere områder hvor man finner svakheter eller mangler
Hvem er øvelsen egnet for? Benyttes for å øve hele eller deler av beredskapsorganisasjonen.
Innhold: Simuleringsøvelse er en mellomting mellom en table-top-øvelse og en dreiebokøvelse. I tillegg til et øvingsopplegg som i en table-top-øvelse brukes en liten øvingsstab som kommer med innspill uten bruk av dreiebok. Øvelsen blir mer realistisk enn en table-top uten at den er særlig mer ressurskrevende å planlegge og gjennomføre.
Varighet: 2-4 timer.