Fullskalaøvelse

Formål: Formålet med øvelsen er å trene samspillet mellom hele organisasjonen og eksterne aktører  
Hvem er øvelsen egnet for? Øvelsen er egnet for å øve hele organisasjonen.
Innhold: Øvelsen gjennomføres ofte med interne og eksterne aktører som om hendelsene er reelle. Vi øver hele organisasjonen med innspill fra dreiebok i tilnærmet sanntid. Øvelsen er svært realistisk og egnet for å teste samspill, tidsbruk, aksjoner og bevegelser. I tillegg til bruk av øvingsstab styres spillet av observatører som også kan veilede «i felt».  
Varighet: 3 timer eller lenger