Dreiebokøvelse

Formål: Formålet med øvelsen er å trene samspillet mellom en eller flere staber i sikringsorganisasjonen for å øve grensesnitt, samarbeid osv.
Hvem er øvelsen egnet for?: En eller flere staber.
Innhold: En øvingsstab kommer med innspill fra en detaljert dreiebok. Dreieboken er gjerne delt inn i flere faser og innspillene er nøye planlagt med beskjeder fra og til spesielle personer. Beskjedene er timet etter tid, innhold og forventet reaksjon. Innspillene kommer i hovedsak via telefon fra øvingsstaben og støttes gjerne av en øvingsweb. Øvingstypen er svært målrettet og resultatene godt verifiserbare.
Varighet: 3-6 timer.