Øvelser


Vi er meget erfarne når det kommer til gjennomføring av øvelser, og planlegger og gjennomfører årlig over 100 øvelser for våre kunder. Vi gjennomfører et større antall fullskalaøvelser hvert år, og har god dialog med nødetatene i alle distrikter, og vil derfor bidra sterkt til å sørge for bred deltakelse fra eksterne etater når ønskelig.

Øvelsesvarianter vi tilbyr er:

Skrivebords/- diskusjonsøvelse – table top

—  Enkle papirøvelser rettet mot ledelse eller spesielle grupper for å verifisere kunnskap, sette fokus på krisehåndtering og innholdet i planverk. Scenario med tilknyttede spørsmål hvor man diskuterer alternative løsninger.
Tidsbehov 30 min – 4 timer.

Dreiebokøvelse – input response

—  Øvelser basert på et scenario og en forberedt dreiebok. Spillerne sitter fortrinnsvis i sine tiltenkte posisjoner for krisehåndtering og spiller de riktige handlinger basert på en dreiebok hvor hendelsen spilles inn etter et fastlagt skjema.
Tidsbehov 4 timer – flere døgn.

Fullskalaøvelse

—  Realistiske øvelser hvor man spiller med reelle innsatsstyrker (politi, brann – redning, markører, media, pårørende, etc) og hvor rollefordeling mellom virksomheter og nivåene i disse er viktige øvingsmomenter.
Tidsbehov 4 timer til flere døgn.

Merknad: Det finnes også varianter av disse, f.eks drilløvelser og simuleringsøvelser

 

Ta kontakt på telefon 911 46 431 for nærmere informasjon, avklaringer, priser m.m.