STCW

Alle sjøfolk som er ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på roro-passasjerskip og andre passasjerskip, og som er tildelt plikter i beredskaps- eller sikkerhetsfunksjon må ha dette kurset får å kunne mønstre på som mannskap. 

Målsetting:

​​Målet for kurset er å gi deltagerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

  • STCW introduksjon
  • Crowd management
  • Alarminstrukser og respons prosedyrer
  • Sikkerhetsvurderinger
  • Ulike øvingstyper
  • Stress og stressmestring
  • Kriseledelse og kommunikasjon
  • Trening om bord
  • Praktiske oppgaver

Innhold:

Undervisningsplanen er utarbeidet med tanke på å kjøre kurset om bord ("on board training") eller et egnet kurslokalet. Kursinnhold er i henhold til STCW konvensjonenes regel V, STCW kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2 og Sjøfartsdirektoratets godkjente emneplanversjon for Passasjer- og krisehåndtering A-V.2 0.0, datert 28.05.2013

Kurset holdes på norsk og gjennomføres med fokus på forelesninger/ gruppediskusjoner og praktiske øvelser. 

Varighet: 

Kurset går over 2 dager (16 undervisningstimer).

Pris: 7500,-

 

Til påmelding