PFSO-kurs

Nordic Crisis Management var av de første leverandørene som ble godkjent av Kystverket i desember 2013 iht. forskrift om sikring av havneanlegg § 15.
Kurset er obligatorisk for sikringsleder ved fornying av Statement of Compliance etter 1.januar 2014. Vi avholder kurs månedlig i hele landet og kan på forespørsel holde kurs i din havn utenom oppsatte datoer. Kurset går over to dager, lunsj er inkludert i deltakeravgiften. Kursprogram sendes ut til påmeldte i forkant av kursstart.

Pris: 7620,- eks. mva. Lunsj inkludert.

Spørsmål: ta kontakt på pfso@nordic-crisis.no eller telefon 67 58 16 12.
 
Kursoversikt for 2018:
 
 • PFSO-kurs, Kristiansand: 29.-30. august
 • PFSO-kurs, Trondheim: 5.-6. september
 • PFSO-kurs, Sverige/Stenungsund: 26.-27. september
 • PFSO-kurs, Bodø: 16.-17. oktober
 • PFSO-kurs, Oslo/Kiel (havnesikringsseminaret): 12.-15. november 
 • PFSO-kurs, Oslo: 11.-12. desember
 
Kursinnhold
 • Grunnleggende informasjon om ISPS-koden og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk
 • Forskrift om sikring av havneanlegg
 • Presentasjon av trusselbildet
 • Erfaringer fra ESAs inspeksjon hos Nordic Crisis Management og i norske havneanlegg – mye å hente på å være godt forberedt!
 • Krav til god sikringsholdning ”security awareness” – hva er det og hvordan oppnås dette?
 • Presentasjon av EUs havnesikringsdirektiv 2005/65/EF ”ISPS-hjulet” – krav til årlig vedlikehold av ISPS-systemet i havneanleggene
 • Fornyelse av Statement of Compliance – hvilke krav stilles for å bli resertifisert?
 • Kompetansebygging – hva er relevante krav til kompetanse og hvordan oppnås dette
 • Øvingsprogram – hvordan møte myndighetskravene på enklest mulig måte?
 • Håndtering av alvorlige sikringshendelser – terror- og sabotasjesituasjoner – gruppeoppgave
 • Hvordan gjøre en god jobb som PFSO – gruppeoppgave Adgangssystem – krav, systemer – styrke og svakheter -gruppeoppgave
 • Sikkerhetskontroll
 • Erfaringer fra Nordic Crisis Managements ISPS-prosjekt i Adenbukten

Til påmelding