Om kurs

Nordic Crisis Management, er med sine samarbeidspartnere, en ledende aktør i Norden innen sikkerhet, beredskap og kriseledelse.

Vi gjør kundene robuste slik at kriser unngås. Dersom krisen likevel inntreffer, skal den håndteres slik at den ikke truer virksomhetens omdømme og markedsposisjon. Gjennom rådgivning, kursvirksomhet og øvelser styrker vi kundenes evne til å håndtere beredskaps- og krisesituasjoner.

 • Maritim sektor

  Nordic Crisis Management AS er godkjent som RSO ( Recognized Security Organisation) i Norge og Danmark. Vi er også sertifsert til å levere kurs i henhold til STCW-95 (Standards of training, certification and watchkeeping)
 • Luftfart

  Vi har bred erfaring fra strategisk og operativt arbeid hos luftfartsmyndigheter og i flyselskaper. Våre rådgivere bistår løpende internasjonale flyselskaper med beredskap og kriseplanlegging, inkludert kurs, øvelser, og utarbeidelse av planverk.
 • Olje, gass og energi

  Vi har rådgivere med bred erfaring fra beredskap og sikkerhetsarbeid i olje- og energisektoren. Dette inkluderer å utarbeide risikovurderinger og sikringsplaner iht. retningslinje 091 for sikring av forsyninger og materiell til olje- og gassindustrien fra Norsk Olje og Gass.
 • Andre virksomheter

  Vi har også arbeidet med utvikling av beredskapsplaner og trening av beredskapsorganisasjonen fra strategisk til operativt nivå i flere at de største internasjonale selskapene i Norge.