Konflikthåndteringskurs

Vi har nå utviklet et kurs i konflikthåndtering.  Tilbakemeldingene fra dem som har deltatt er meget gode.  Kurset passer i utgangspunktet for alle, men de som jobber i førstelinje og med kundekontakt vil ha spesiell nytte av kurset.

Noe av innholdet er:
  • Forebygging og forberedelse
  • Samarbeidsnormer
  • De-eskalering
  • Mentalitet og tankesett
  • Kroppsspråk og adferd
  • Ordbruk og taleteknikk
  • Operativ håndtering
  • Etterarbeid
Kurset gjennomføres med fokus på forelesninger/ gruppediskusjoner og praktiske øvelser. 
Kurset holdes på norsk, men kan også holdes på engelsk dersom det er ønskelig.

Varighet: 4 timer - 2 dager (etter behov).
Pris: Etter avtale


Til påmelding
Eller kontakt oss for mer informasjon