Grunnleggende ISPS-kurs

Nordic Crisis Management tilbyr grunnleggende ISPS-kurs for sikringspersonell i det enkelte havneanlegg. I forbindelse tilsyn gjennomført av Kystverket og ESA er de fleste avvik tilknyttet mangelfulle sikringsholdninger og gjennomføringsevne blant sikringspersonellet i havneanlegget. Erfaringer viser at kurset hever kompetansen og sikringsbevisstheten blant de ansatte. Å ha riktig kunnskap om hvorfor og hvordan ISPS-arbeidet gjennomføres bidrar til å styrke motivasjonen blant de ansatte.

På bakgrunn av havneanleggets sikringsplan tilpasses kurset det enkelte havneanlegg og dekker i tillegg bakgrunn om regelverk, trusselbilde, sikringsoppgaver og særskilt opplæring i sikkerhetskontroll.

Kurset kan holdes i ditt havneanlegg etter avtale og passer for inntil 20 personer.

Varighet 4 timer.

Kursbevis utstedes til deltakerne.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller avtale om tidspunkt for gjennomføring. 

Til påmelding

Dersom det kun er behov for adgangskort og kjøretillatelse kan man benytte vårt nettbaserte kurs e-læring. 

For å inlogging trykk her, eller ta kontakt for mer informasjon.