Granskningskurs

Målsetting
Etter kurset skal deltagerne kunne kjenne til:
  • De ulike fasene i en granskning
  • Granskningsmetoden MTO (Menneske, Teknologi og Organisasjon)
  • Hvordan et granskningsintervju skal gjennomføres
Hensikt
Hensikten med kurset er å tilføre deltagerne faglig kompetanse og gi dem verktøy de kan anvende ved ulykkesgransking. Etter kurset skal deltagerne kunne gjennomføre egne mindre granskninger eller bistå i et større granskningsteam.
Det sies at for hver dødsulykke skjer det 600 «near misses». Deltagerne lærer viktigheten av å se bak de utløsende faktorene og å se ulykken i konteksten av systemet og organisasjonen. Deltagerne skal også forstå hvorfor avvik og barrierer spiller en så avgjørende – og ikke minst, hvordan gjennomføringen av at et granskningsintervju bør foretas.
 
Innhold
Dag 1 starter med en gjennomgang av de ulike fasene i en granskningsprosess og gi kompetanse om granskningsmetoden MTO. I tillegg står avvik og barrierer i fokus denne dagen. 

Dag 2 vil det bli gjennomført en praktisk øvelse med anvendelse av granskningsmetoden. Resten av dagen vil gå med til å gi deltagerne faglig kunnskap om granskningsintervju og vitners troverdighet, og hvordan et granskningsintervju bør gjennomføres.
 
Resultat
Kursdeltagerne skal ha opparbeidet faglig innsikt i hvilke prosesser en granskning består av og hvordan man i praksis skal gjennomføre en granskning. Målet er at deltagerne skal forstå viktigheten av å finne de bakenforliggende årsakene til ulykken og praktisk kunne anvende MTO til dette, og til slutt, lære av hendelsen og forbedre sitt eget system.
 
Pris
Etter avtale

Meld deg på her
Har du spørsmål så kontakt oss gjerne