Beredskap og kriseledelse

Alle virksomheter kan rammes av en krise. En krise kan enten oppstå akutt eller den kan utvikle seg over tid. Det kan også tenkes at en krise kan starte som en hendelse, for eksempel en ulykke, for senere å utvikle seg til en omdømmekrise.

Viktigheten av å ha avklarte roller, ansvarsforhold og kunne sine oppgaver i en krisehåndtering må ikke undervurderes. Nordic Crisis Management AS har bred og lang erfaring i opplæring og trening av virksomheter i beredskap- og krisehåndtering.

Målsetting: 

 • Øke forståelsen for og kunne anvende prinsippene for god kriseledelse.
 • Avklare og trene på grensesnittet mellom virksomhet og eksterne aktører
 • Kjenne til medienes arbeidsmetoder og muligheter for å utnytte disse til egen fordel
 • Forstå hovedlinjene i samarbeidet med politiet og de andre nødetatene
 • Kunne benytte krisestøtteverktøy til varsling, loggføring og å kontrollere situasjonen. 

Innhold: 

 • Gjennomgang av prinsippene for god beredskaps- og kriseledelse (1,5 t)
  • Strategiske forhold
  • Operative tiltak
  • Psykososiale tiltak
  • Media og kommunikasjon
 • Organisering og gjennomføring av arbeidet i stab; metodikk, oppgaver og rollefordeling (0,5 t)
 • Table-top (2 t)
 • Kort oppsummering og evaluering.

Varighet: 4 timer

Pris: Etter avtale
 

Til påmelding eller kontakt oss