PSO-kurs

Nordic Crisis Management AS arrangerer PSO-kurs 1-2 ganger i året i Southampton og London.

Kurset er spesielt rettet mot nåværende og kommende PSO-er og andre som kan ha behov for å kjenne PSO-ens oppgaver. Det legges til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne. PSO-kurset gir også nyttig lærdom om hvordan implementeringen av ISPS-koden foregår i England, og da i en stor internasjonal havn

I henhold til godkjenningen av kurset er maks antall deltakere begrenset til 20.

Målsetting: 

 • Deltakerne skal oppnå kunnskap om ISPS-koden, EUs havnesikringsdirektiv, forskriften om sikring av havner av 29.mai 2013, samt kunnskap om oppgaver og ansvar med hensyn til sikring av havner. Dette inkluderer kunnskap om utarbeidelse, implementering og oppdatering av havnesårbarhetsvurdering og havnesikringsplan, håndtering av sikringshendelser i havnen og andre oppgaver som tilligger PSO. 

Innhold: 

 • Dag 1 gjennomføres i Southampton
  • Omvisning i Port of Southampton, hvor vi blant annet vil besøke cruisehavnen, containerhavnen og VTSen.
  • Undervisning og diskusjon
   • Regelverk
 • Dag 2 og 3 gjennomføres i London om bord i HQS Wellington.
  • Undervisning og diskusjon
   • Gjennomgang av gjeldende trusselbilde
   • Samspill mellom aktører i havnen og eksternt
   • Sikringsansvar og -oppgaver
   • Sikringsbevissthet
   • Havnesårbarhetsvurdering og havnesikringsplan
  • Drillopgaver
 • Kurset avsluttes med en eksamen som må bestås for å få godkjent kurset.
 • Kurset er sertifisert av Kystverket i henhold til IMOs modellplan og gjennomføres på norsk
 • Alle som fullfører kurset vil få kursbevis og kursdokumentasjon oversendt elektronisk.

Pris: Kursavgiften er satt til kr 9900.-.

Til påmelding eller send forespørsel direkte på mail til pfso@nordic-crisis.no