Kurs

Kursoversikt for 2019:

 • PFSO-kurs, Stavanger: 15.-16. januar
 • PFSO-kurs, Sverige: 12.-13. februar
 • PFSO-kurs, Måløy 12.-13. mars
 • PFSO-kurs, Oslo: 9.-10. april
 • PFSO-kurs, Bergen: 21.-22. mai
 • PFSO-kurs, Tromsø: 11.-12. juni
 

PFSO-kurs

Nordic Crisis Management var av de første leverandørene som ble godkjent av Kystverket i desember 2013 iht. forskrift om sikring av havneanlegg § 15. Kurset er obligatorisk for sikringsleder ved fornying av Statement of Compliance etter 1.januar 2014.
Vi avholder kurs månedlig i hele landet og kan på forespørsel holde kurs i din havn utenom oppsatte datoer.
Kurset går over to elle tre dager, lunsj er inkludert i deltakeravgiften. Kursprogram sendes ut til påmeldte i forkant av kursstart.
Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende. Avbestilling senere enn en uke før kursstart vil bli fakturert. 

Pris: 7620,- eks. mva. Lunsj inkludert.                   
PFSO-kurs ombord på DFDS og Fjordline koster 9950,- alt inkludert (lugar og alle måltider).

Spørsmål: ta kontakt på postmaster@nordic-crisis.no eller telefon 67 58 16 12.


Kursinnhold PFSO-kurs:
 • Grunnleggende informasjon om ISPS-koden og annet nasjonalt og internasjonalt regelverk
 • Forskrift om sikring av havneanlegg
 • Presentasjon av trusselbildet for 2018
 • Erfaringer fra ESAs inspeksjon hos Nordic Crisis Management og i norske havneanlegg – mye å hente på å være godt forberedt!
 • Krav til god sikringsholdning ”security awareness” – hva er det og hvordan oppnås dette?
 • Presentasjon av EUs havnesikringsdirektiv 2005/65/EF
 • ”ISPS-hjulet” – krav til årlig vedlikehold av ISPS-systemet i havneanleggene
 • Fornyelse av Statement of Compliance – hvilke krav stilles for å bli resertifisert?
 • Kompetansebygging – hva er relevante krav til kompetanse og hvordan oppnås dette
 • Øvingsprogram – hvordan møte myndighetskravene på enklest mulig måte?
 • Håndtering av alvorlige sikringshendelser – terror- og sabotasjesituasjoner – gruppeoppgave
 • Hvordan gjøre en god jobb som PFSO – gruppeoppgave
 • Adgangssystem – krav, systemer – styrke og svakheter -gruppeoppgave
 • Sikkerhetskontroll