PSO og PFSO – Utleie av sikringsleder

Nordic Crisis Management AS har siden implementeringen av ISPS-koden gjennomført kurs og opplæring for sikringsledere i havneanlegg.

Nå lanserer vi muligheten å leie inn en av våre dyktige og erfarne ansatte til å ivareta oppgaven som sikringsleder både for havn og havneanlegg. Oppdraget kan være for kortere og lengre perioder. Det kan være langtidssykdom, permisjon eller andre årsaker som skaper utfordringer for havnen eller havneanlegget.

Nordic Crisis Management kan stille på kort varsel med solid kompetanse.

Ta kontakt for mer informasjon!