kurs i etablering og drift av mottakssenter og krisetelefon

2 dagers kurs i etablering og drift av mottakssenter og krisetelefon

 
Målsetting
Etter kurset skal deltakerne kunne:
1.    Kjenne til organisering, bemanning, prosedyrer og drift av mottakssenter for håndtering av personer som er direkte berørte og deres pårørende eventuelt etterlatte etter en alvorlig krisesituasjon.
2.    Kjenne til organisering, prosedyrer og drift av krisetelefon for håndtering av telefonhenvendelser fra direkte og indirekte berørte.

Hensikt
Hensikten med kurset er å tilføre kompetanse slik at virksomheten i en krisesituasjon blir i stand til å formidle viktig informasjon på en effektiv og human måte via telefon. Videre skal virksomheten være i stand til å bistå med faglig psykososial støtte fra en tilrettelagt fasilitet til alle direkte og indirekte berørte i timene og dagene etter at en alvorlig krisesituasjon har inntruffet.
 
Innhold
Dag 1 består av en serie foredrag og korte øvelser som skal gi kompetanse om hvordan krisetelefon raskt kan opprettes, hvordan henvendelser og deretter vanskelige samtaler med direkte og indirekte berørte bør håndteres, hvilke informasjon som bør innhentes om innringeren og hvilken type informasjon som skal gis ut angående virksomhetens psykososiale tiltak.
 
Dag 2 vil gi kunnskap om relevante traumatiske stressreaksjoner hos personer som møter opp på et mottakssenter, hvordan et slikt mottakssenter skal organiseres og driftes, samt hvordan kriseteamet skal opptre med nødvendige psykososiale støttetiltak til berørte der målsetning er å gi ‘hjelp til selvhjelp’.
 
Som støttelitteratur vil kursdeltakerne få utdelt korte informasjonsskriv/tiltakskort om virksomhetens operative bruk av krisetelefon og mottakssenter. 
 
Resultat
Kursdeltakere vil opparbeide faglig innsikt i hvordan krisetelefon og mottakssenter skal brukes i en krisesituasjon, samt forståelse for hvordan disse funksjonene kan innlemmes i virksomhetens kriseplanverk og slik bidrar til en vellykket respons i en alvorlig krisesituasjon.
 
Pris
Kr 7500 inkludert kursdokumenter og kursbevis.