4 timers innføringskurs

Dette innføringskurset i ulykkegranskning vil gi deltageren en innføring i grunnprinsippene ved ulykkesgranskning. Kurset er kun ment som en introduksjon i faget.

Organisasjon, prosess og lovverk

  • Formålet med granskning
  • Aktuelle lover og andre regler
  • Oppbygning av en granskningsorganisasjon
  • Særpreg ved en privat granskningsgruppe

Granskningsmetodikk

  • Barriere teori – Etablerte prosedyrer etc.
  • Analytisk granskningsmetode, STEP (kun innføring i 1 metode)
  • Menneske, teknikk og organisasjon (MTO)
  • Identifisering og sortering av årsakene til en hendelse / hendelsesforløpet
  • Viktige vurderingsfaktorer ved rapportskriving/ innhold