2 dagers kurs om ulykkesgranskning

Nordic Crisis Management AS har utviklet et 2 dagers granskningskurs som vil gi deltageren en god forståelse i granskningsteori og analytiske fremgangsmetoder for å identifisere ulike årsaker til hendelsen. Det vil også bli utviklet en øvelse der deltageren kan selv få erfare utfordringene og den praktiske gjennomføringen av en ulykkesgransking.
 • Kurset er relatert til instruktørenes egne erfaringer fra operative oppdrag.
 • Kurset har fått meget gode tilbakemeldinger fra tidligere deltagere.

 

Dag 1: Teori

Organisasjon, prosess og lovverk

 • Formålet med granskning
 • Aktuelle lover og andre regler
 • Den menneskelige faktoren (MTO)
 • Oppbygning av en granskningsorganisasjon
 • Særpreg ved en privat granskningsgruppe
 • Forskjell mellom offentlig og privat granskning
 • Myndigheter og granskningsprosessen

Granskningsmetodikk

 • Barriere teori – Etablerte prosedyrer etc.
 • Analytiske metoder
 • Menneske, teknikk og organisasjon (MTO)
 • Analyse, identifisering og sortering av årsakene til en hendelse / hendelsesforløpet
 • Viktige vurderingsfaktorer ved rapportskriving/ innhold

Dag 2: Øvelse

Vi legger opp til en praktisk øvelse etter ønske; (f. eks evakuering basert på brann i bygg)

 • Bakgrunnen for ulykken
 • Granskningsarbeid – trinnvis
 • Rapportskriving