Mike Seear

Mike Seear har vært fast tilknyttet Nordic Crisis Management AS siden starten i 2002. Før dette var han blant annet ansatt som rådgiver i Nutec Crisis Management. Han har omfattende erfaring med rådgivning innen nasjonal og internasjonal luftfart og bistår for tiden flere internasjonale flyselskaper innen hele spekteret av krisehåndtering. Mike Seear var i 1988-96 ansatt som beredskaps og sikkerhetssjef i Scandinavian Airlines med ansvar for beredskap, sikkerhet (security) og krisehåndtering. Han har i tillegg vært fast medlem av Sikkerhetsrådet for Luftfarten.

Som konsulent har Seear vært ansvarlig for oppbygging av kriseplaner og trening av ledergrupper i en rekke store norske selskaper. Han er med i beredskapsteamet til Kenyon International, som er verdens eneste ’full service’ katastrofehåndterings organisasjon. Mike har 20-års erfaring fra British Army blant annet med tjeneste i Nord Irland og under Falklandskrigen.

Seear benyttes nasjonalt og internasjonalt som foredragsholder og kursleder innen kriseledelse. Han har spesiell kompetanse innen organisering, trening og drift av pårørendesenter/call center og håndtering av ansatte etter en hendelse.

Kontakt Mike: mhs@nordic-crisis.no