Linn Buskenes Andersen

Linn Buskenes Andersen er ansatt som seksjonsleder for avdeling kriseledelse og øvelser i Nordic Crisis Management AS. 

Linn har bred erfaring innen arbeid med krisehåndtering, gransking og risikostyring. Tidligere har hun jobbet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunesektoren.

Hun har en mastergrad i Samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, med hovedfag: Beredskap og krisehåndtering, granskning og risikostyring. Fra før har hun også en bachelorgrad i Jus og Administrasjon fra Høgskolen i Molde, med fag som blant annet; forvaltningsrett, arbeidsrett og internasjonalrett.

Linn har erfaring med gjennomføring av både kvalitative- og kvantitative analyser, og har spisskompetanse innen risiko- og sårbarhetsanalyse og oppfølging av tiltaksplaner.