Herbert Francke

Francke har omfattende erfaring fra ledelse og koordinering innen nasjonal og internasjonal kriseledelse.

Francke har vært leder av sikkerhetsrådet for luftfarten i Norge, formann for NATO/Civil Aviation Planning Committee og var i 7 år regelmessig brukt som sivil kriserådgiver (High level crisis management advisor) ved NATOs hovedkvarter i Brussel.

Francke har vært prosjektleder for utvikling av krisehåndteringssystemer, beredskapsplaner og trening av kriseteam i en rekke offentlige og private virksomheter. Han benyttes regelmessig som rådgiver for ledergrupper innen beredskap, security og kriseledelse.

På securitysiden har Francke og Nordic Crisis Management AS, på oppdrag fra UD, siden 2005 vært prosjektledelse, overfor myndighetene i Somalia (Somaliland) med å bygge opp beredskaps- og sikringssystemer (risikoanalyse, sikkerhetsplaner, opplæring, kriseøvelser, tekniske overvåkningssystemer og sikkerhetskontroll) for skip som anløper landets havn i Adenbukten.

Francke har praktisk erfaring i å håndtere alvorlige trusselsituasjoner, større ulykker og omdømmekriser.

Kontakt Herbert: hjf@nordic-crisis.no
Tlf: 911 46 431